Kalite Politikamız

  1. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi'ni uygulayıp, devamlılığı ve gelişmesini sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynak, personel, eğitim ihtiyaçlarını sağlamak,
  2. Çalışmalarımızın, çalışanlarımızın ve çalışma ortamımızın verimliğini artırmak, iyileştirmek,
  3. Çalışanlarımızın sorumluluğa ortak olabilmesi amacıyla şeffaf bir organizasyon sağlamak, çalışanlarımızın katılımını ve sadakatini artırmak,
  4. Kalite Yönetim Sistemini ilke edinmek,
  5. Personelimizin beceri ve niteliklerini geliştirmeleri için sürekli eğitimlerin verilmesini sağlamak,
  6. Müşterilerimizin beklenti ve taleplerini mümkün olduğu kadar dikkate alarak yüksek oranda müşteri memnuniyetine ulaşmak,
  7. Müşterilerimizle birlikte diğer paydaşlarımızla ilişkilerimizi iyi yönetmek,
  8. Gerçekleştirdiğimiz tüm işlerde yasal ve diğer düzenlemeleri dikkate alarak çevremize zarar vermemeye özen göstermek,
  9. Yatırımlarımızın iyi değerlendirilmesi ve yeniliklere fırsat yaratılması için gerekli çalışmaları yapmak.
  10. El sanatlarımızın geliştirilip, yeni teknoloji ile adaptasyonunu sağlayarak, nesilden nesile aktarılmasında rol oynamak.